Terénne úpravy

JCB 3CX

Vykonávame vyrovnávanie, planírovanie a úprava svahovitého terénu, pozemkov a záhrad, oprava cestných komunikácií, chodníkov, stabilizácia zeminy vodných tokov.

Búracie práce – demolácie domov.

Výkopové práce:

  • výkopové práce pre inžinierske siete (plynovody, vodovody, kanalizácie),
  • výkopové prípravné práce pre stavby rodinných domov,
  • výkopy základov bazénov, šácht a žúmp
  • výkopové práce pre oplotenia,
  • výkopové práce pre realizovanie veľkých developerských projektov.